2020-06-04 efter klockan 12:00 uppdaterar Svea Internet sina DHCP servrar

Denna förändring i nätet kan komma att påverka er som har en anslutning utan sk fast IP.

OM din router tappar Internet under denna uppgradering så ska en enkel omstart av routern räcka. Stäng av din router, vänta fem minuter och starta upp den igen.

problemet bör nu vara löst.


Mvh

Svea Internet

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har uppmärksammat driftstörningar i nätet och undersöker detta för närvarande. Uppdateringar kommer inom kort. Orsaken till störningen är ännu okänd. Sveas tjänster fungerar normalt, men möjligen ä

Utsikt.png
gastabud.png
OpenUniverse.png