(Löst) Tisdag den 9:e februari kl 13. Upplever vi störningar i Open Universe nät

Detta berör alla kunder som är kopplade mot Open Universe oavsett plats i landet.

Symtomen är att det går upp och ner varannan minut ungefär.

Tekniker har löst problemet sedan kl 15:30

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har uppmärksammat driftstörningar i nätet och undersöker detta för närvarande. Uppdateringar kommer inom kort. Orsaken till störningen är ännu okänd. Sveas tjänster fungerar normalt, men möjligen ä

Utsikt.png
gastabud.png
OpenUniverse.png