Status Normal

Vi känner för tillfället inte till några störningar i någon nätägares distribution eller i våra egna tjänster.


Vänligen

Svea Internet

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har uppmärksammat driftstörningar i nätet och undersöker detta för närvarande. Uppdateringar kommer inom kort. Orsaken till störningen är ännu okänd. Sveas tjänster fungerar normalt, men möjligen ä

Utsikt.png
gastabud.png
OpenUniverse.png