Information med anledning av coronaviruset

Svea Internet följer utvecklingen av coronavirusets påverkan av samhällsfunktioner och uppdateringar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att kunna erbjuda bästa tänkbara service får våra tekniker utbildning och särskilda instruktioner gällande hälsa och hygien, för att kunna erbjuda samma höga grad av support och installationshjälp som vanligt.

Vi fortsätter att erbjuda besök i hemmet eller på företaget när detta är nödvändigt för att upprätta beställda funktioner samt installera utrustning.

 

Om ni har frågor är ni mycket välkomma att ringa eller skicka e-post till oss på Svea internet.

 

Utsikt.png
gastabud.png
OpenUniverse.png